PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE

Sposób zapisu audytu na USB

Odczyt audyt na USB w przypadku stosowania zapisu wszystkich transakcji

Sposób stworzenia karty serwisanta

Dodawanie nowej karty użytkownika do istniejącej już konfiguracji i puli kart użytkowników

Wydzielanie pliku konfiguracyjnego z czytnika

Konfiguracja 1. Codzienne doładowywanie portfela użytkownika

Konfiguracja 2. Codzienne doładowywanie portfela użytkownika wa różne doładowania

Konfiguracja 3. Ograniczenie liczby dziennych zakupów

REGISTER USERS’ EVENTS