SŁOWNIK POJĘĆ

Bluetooth:
Pierwotnie pozwalał na połączenie dwóch urządzeń bez kablowo w odległości od 10 do 100m (w zależności od urządzenia) korzystając z fal radiowych o częstotliwości 2,4 GHz.


CAN (Controller Area Network):
CAN bus jest systemem magistrali szeregowej, szeroko rozprzestrzenionej na wiele gałęzi przemysłu. Została zestandaryzowana z ISO 11898 i implementuje podejście znane jako multiplexing, które sprowadza się do połączenia jednego kabla (magistrali) do dużej ilości komputerów, które się w powstały sposób komunikują.
Ta technika eliminuje potrzebę tworzenia linii dedykowanych dla każdej wymiany danych (point-to-point). W momencie, gdy system (samochód, samolot, linia telefoniczna, …) osiągnie pewien poziom złożoności, podejście point-to-point staje się niemożliwe z powodu ogromnej ilości kabli do podłączenia i ich kosztów (materiały, montaż, utrzymanie).


HID (Hughes Identification Devices):
HID Global jest dostawcą w wielu sektorach wymagających fizycznej kontroli dostępu, logicznej kontroli dostępu (wliczając w to mocną autentykację i zarządzaniem dostępem), drukowania i personalizowania kart, wysoce zabezpieczonej identyfikacji systemu i identyfikacje technologii użytych w identyfikacje zwierząt oraz wielu innych aplikacjach przemysłowych i logistycznych.
Kontrola dostępu czytników i systemy identyfikacyjne od firmy HID zapewniają niskoczęstotliwościowe RFID (125 kHz), wysokoczęstotliwościowe (13,56 MHz) i rozwiązania multi-technologii.


Licencja:
Zastosowanie dla elektronicznego portfela Aztek, licencje przenoszone przez odpowiedni nośnik, ale nie zapewniany przez Aztek.


IrDA (Infrared Data Association) :
Ta technologia pozwala na transfer plików za pomocą podczerwieni. Była używana w późnych latach 90 i na początku 2000 roku w celu wysyłania danych między laptopami, komórkami lub PDA. IrDA jest teraz stopniowo zastępowana przez technologie oparte na falach radiowych, takie jak Bluetooth czy Wi-Fi, które działają, nawet, gdy oba urządzenia nie „widzą” siebie nawzajem fizycznie. IrDA jest wciąż używana w środowiskach, gdzie fale radiowe nie działają poprawnie.


 

MDB (Multi Drop Bus) :
Protokół komunikacji szeregowej, który jest używany w przemyśle vendingowym od 1996 roku. Protokół zapewnia komunikację między wieloma urządzeniami na pojedynczym złączu pochodzącym z głównego układu na maszynie. Wszystkie urządzenia MDB są połączone razem za pomocą kabla.


MIFARE:
Technologia MIFARE jest jedną z najbardziej rozprzestrzenionych bezstykowych technologii kart z chipami, jest ich obecnie ponad 3.5 biliona na całym świecie. Właścicielem marki jest NXP.
>Karty MIFARE Classic są kartami pamięci (logika przewodowa). Są tylko częściowo objęte przez standard ISO 14443.
>Karty MIFARE DESFire i MIFAREPlus są w pełni objęte standardem ISO 14443A.


NFC (Near Field Communication) :
Technologia do bliskiej komunikacji (do kilku centymetrów) stworzona przez Sony i Philips, NFC pozwala na wymianę danych między czytnikiem i dowolnym terminalem mobilnym lub pomiędzy dwoma terminalami.
Jedna z zalet technologii NFC przy użyciu Bluetooth są chipy NFC : bardzo małe, zaprojektowane w taki sposób, aby czytnik mógł działać z kilkoma jednocześnie bez niebezpieczeństwa kolizji.
Dodatkowo, technologia pozwala na bezpieczne opłaty za pomocą wbudowanego kodowania i szyfrowania.


OCS (Office Coffee Service) :
Mała maszyna biurowa, na której zwykle jest dołączony akceptor lub wrzutnik do kupowania ciepłych napojów. Istnieje możliwość zaimplementowania bezgotówkowego czytnika, jeżeli dostępne miejsce na to pozwala i jeżeli całościowe rozwiązanie nie jest zbyt drogie.


RS 232 :
RS-232 ( czasami nazywane EIA232 lub TIA232) jest normą standaryzującą magistralę komunikacji szeregowej z co najmniej trzema kablami (elektryczną, mechaniczną i protokołu).
Dostępny na większości komputerów PC od 2000 roku, jest potocznie nazywany portem szeregowym. Połączenia RS-232 są zwykle używane w przemyśle do połączenia różnych urządzeń elektronicznych (PLC, miernik, itd.)
Okablowanie występuje zwykle w postaci połączenia DE-9 lub DB-25, ale może także pojawić się w innej postaci (RJ25).
Przykładowe gniazdo DE-9 (potocznie nazywane DB-9):
RS-232


EVA DTS

Wymiana danych za pomocą EVA DTS odbywa się elektronicznie, potrzebne są następujące elementy:

  • Automat vendingowy (VMD)
  • Nośnik danych (Data Carrier) – służy do przechowywania i nadawania danych, zapewnia przepływ danych.
  • Komputer systemowy (Business System Computer) – komputer, który może odbierać dane otrzymane od poszczególnych automatów vendingowych (lub z innych źródeł) i manipulować nimi w taki sposób, aby zapewnić operatorowi informacje niezbędne do zarządzania operacją vendingu. Zdarzają się parametry, które muszą być przekazane dalej, wtedy stosuje się wcześniej wspomniany nośnik danych.

Standard EVA DTS został stworzony, aby przesyłać dane z i do automatu vendingowego, zapewnia kompatybilność między automatem a komputerem systemowym.


ccTalk

Protokół komunikacji szeregowej szeroko rozprzestrzeniony na rynku transakcji pieniężnych. ccTalk korzysta z danych wysyłanych podobnie jak w standardzie RS232, różnica polega na tym, że korzysta z linii dwukierunkowych do nawiązania komunikacji jednokierunkowej.

Peryferia są łączone do jednej linii, każde podłączone urządzenie ma inny adres.


 

Executive

Znany także jako Protokół A, został stworzony w latach 80’, w celu kontrolowania peryferia automatów vendingowych. Transakcja dokonywana na maszynie jest kontrolowana przez wrzutnik, podobnie jak przechowywanie cen. Linia wymiany danych i zasilania (zwykle 24V AC) jest osobna.